top of page

Folkets Hus - Historia

 

Någon gång på senhösten 1894 öppnades Jönköpingsbanan för trafik, vilket medförde att Vaggeryds samhälle började expandera och medförde en utveckling av sällan skådad art inom industrin. I kombination med successivt förkortade arbetstider skapades ny grogrund för nya föreningar av olika slag och stort behov för meningsfull föreningsverksamhet. Vid den tiden fanns ingen offentlig samlingslokal i Vaggeryd som passade de ökade behoven.

Den 11:e oktober 1916 bildades Föreningen Framåt av två anledningar, den ena att låta uppföra en offentlig samlingslokal för ortens befolkning. På årsmötet 1921 bestämde man sig för att tomten där byggnaden var tänkt att uppföras, skulle röjas upp, samt stubbar brytas. Det bestämdes också att byggnaden som skall uppföras ska innehålla två större lokaler, en som kunde rymma 400 sittplatser och en mindre för 125 sittplatser. Även ett kök på nedre plan skulle uppföras samt en bostad för vaktmästare på övre plan. I samband med bygget planerades ett uthus innehållande vedbod, WC och pissoar.

Någon gång på slutet 1922 samlades alla ritningar och kostnadsförslag in och visades upp vilka blev underlag för årsmötets viktigaste beslut 1923, nämligen att ritningen gjord av ingenjör Per Jönsson godkändes för uppförande. Den 2:a mars 1923 delas uppdraget av byggnadens uppförande ut till byggmästare Oscar Johansson som utför detta för 17.000:- Framåt slutet på samma år stod Föreningshuset klart och fick starta sin funktion som biograf, då målarmästare Axelius Abrahamsson beviljades tillstånd att anordna Bioföreställningar två kvällar i veckan. Med detta invigdes det nuvarande Folkets Hus den 23:e oktober 1923

Götaforsvägen 8, 

567 31 Vaggeryd 

Tel: 0393-10161,  070-343 80 34

Telefontider: Måndag - Fredag: 

08:00 - 12:00, 13:00 - 16:00

E-post:  info@folketshusvaggeryd.se

Postadress: Box 112, 567 22 Vaggeryd

logo.png
bottom of page